15 години

НЧ "Димитър Благоев - 2008 г. - град Пловдив"

През 2023 година Народно читалище "Димитър Благоев - 2008 г. - град Пловдив" чества 15-ата годишнина от своето основаване.

За тези 15 години културната институция успя да развие разнообразна и активна дейност в различни направления. Освен на традиционните форми като библиотечна дейност, езикови школи, клубове и школи по изкуствата, организиране на изложби, творчески вечери и др., читалището залага и на иновативни такива, насочени към външни публики като проекти, тематични куизове и др.

Народно читалище "Димитър Благоев - 2008 г. - град Пловдив" успешно си сътрудничи с различни образователни институции на територията на целия град – реализирани са съвместни инициативи със СУ „Пенчо Славейков”, СУ "Св. Патриарх Евтимий", ДГ „Зора”, Фондация „Поколения заедно”, други читалища и т.н.  Всички дейности се извършват с участието на доброволци.

Читалището взима участие в различни международни форуми в сферата на културата и социалната политика, като конференцията „Социални права във времена на криза”, организирана от Европейски младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт“.

Голяма част от дейностите са със социална насоченост – пример за това е безплатната лятна школа по английски език.

В резултат от успешната си работа по проекта "Пловдив - автентичен и вечен" по програма "Пловдив за младите" на Община Пловдив, НЧ "Димитър Благоев - 2008 г. - град Пловдив" е носител на първа награда в категория "Изкуство и култура в развитие" на националния Конкурс АГОРА 2015 за най-успешна инициатива, реализирана от читалище и мобилизирала местните хора за решаване на техен реален проблем през 2015. 
 
През 2023 г. към читалището активно работят следните школи и клубове:
1. Читателски клуб "Хедуиг";
2. Младежки клуб за активен живот;
3. Школа по пиано с преподавател Момчил Арабаджов;
4. Школа по китара с преподавател Веселин Моллов;
5. Школа по солфеж с преподавател Момчил Арабаджов.